• 02-758 Warszawa,
  Czarnomorska 13 pok 21
 • Pon. - Pt. 11:00 - 19:00
  Sob. 11:00 - 14:00 (tel.)
 • Kontakt telefoniczny
  602 522 085
 • Masz pytanie?

Serwis www.domakordeonu.pl jest własnością Dom Akordeonu. Z polityki prywatności można się dowiedzieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.

Korzystanie z serwisu internetowego www.domakordeonu.pl jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności dostępnej na stronie http://www.domakordeonu.pl/pl/polityka-prywatnosci-s928/. Przekazanie danych za pośrednictwem niniejszej strony oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z zapisami polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Dom Akordeonu, 02-758 Warszawa, ul. Czarnomorska 13 pok. 21.

Użytkownicy korzystający z serwisu www.domakordeonu.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także innych właściwych przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu odbywa się w następujących celach:

 • otrzymywania informacji o nowych wpisach w serwisie www.domakordeonu.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail (subskrypcja);
 • umożliwienia umieszczania komentarzy przez użytkowników w serwisie www.domakordeonu.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, tj. odpowiednio przez okres subskrypcji albo przez okres publikacji komentarza w serwisie www.domakordeonu.pl, chyba że przepisy wymagają ich zachowania przez dłuższy okres.

Dom Akordeonu może być zobowiązana do przekazywania danych osobowych odpowiednim organom zgodnie z przepisami prawa.

Użytkownicy serwisu www.domakordeonu.pl mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Statystyki
Na podstawie uzyskanych od użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawa autorskie
Informacje zamieszczone w serwisie internetowym są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie (również we fragmentach) – jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zezwolenia Dom Akordeonu (za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego).

Pliki cookies
"Cookies" (pliki z informacjami) przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika ułatwiają korzystanie z serwisu. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.